ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ต.ค. 55 1 พฤศจิกายน 2555 กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2555

18 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 18-20 กรกฏาคม 2555 การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555

29 มิ.ย. 55 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ : กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

14 มิ.ย. 55 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555