สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ  ..

สีประจำโรงเรียน       - ม่วง ขาว

ปรัชญา

วิชา  จรณ สมฺปนฺนา  สาเสฎฐา

ผู้มีความรู้ดีและประพฤติปฏิบัติดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ

 

คำขวัญ

ประพฤติดี  กีฬาเด่น   เน้นความรู้  สู่อาชีพ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653.9 KB