ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นัฒวุฒิ วงศ์ชนะ
ครูอัตราจ้าง

เจริญ ปิ่นทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2