ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

เจริญ ปิ่นทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นัฒวุฒิ วงศ์ชนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0