กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นัฒวุฒิ วงศ์ชนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4