ฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย พูนผล
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1