ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอิสราภรณ์ น้อยผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1