ฝ่ายงบประเมิน

นางกรรณิกา ชัยธรรมโชค
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายงบประเมิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1