ฝ่ายบุคลากร

นางสาวมุกดา ธรรมเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1