กลุ่มสาระฯศิลปะ

ปัทมา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1