กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อิสราภรณ์ น้อยผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายยงยุทธ ฤทธิโชค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ยูรีน๊ะ กาเส็มส๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1